parallax background

parallax background

تازه ها و اخبار

 

شما می توانید آخرین اخبار مربوط به کتابخانه دانشگاه و همچنین آخرین رویداد های مربوطه را در این پایگاه اینترنتی دنبال نمایید.

 
شنبه ۱۳ مهر ۹۸

برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می کند: کارگاه آشنایی با کتابخانه   جهت آشنایی با نرم ­افزارها، قوانین، امکانات و خدمات کتابخانه، کارگاه آشنایی با کتابخانه مرکزی […]
دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷

برگزاری مجدد کارگاه آشنایی با کتابخانه

کارگاه آشنایی با کتابخانه قابل توجه دانشجویانی که در کارگاه های قبل شرکت نکرده اند: آخرین دوره آشنایی با کتابخانه دانشگاه در روز دوشنبه ۶ اسفند […]
دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷

کارگاه آشنایی با کتابخانه

کارگاه آشنایی با کتابخانه   کتابخانه مرکزی دانشگاه “کارگاه آشنایی با کتابخانه دانشگاه” را برگزار می ­کند.   شرکت در کارگاه برای عضویت در کتابخانه الزامی […]
parallax background

تازه ها و اخبار

شنبه ۱۳ مهر ۹۸

برگزاری دوره آشنایی با کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می کند: کارگاه آشنایی با کتابخانه   جهت آشنایی با نرم ­افزارها، قوانین، امکانات و خدمات کتابخانه، کارگاه آشنایی با کتابخانه مرکزی […]
دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷

برگزاری مجدد کارگاه آشنایی با کتابخانه

کارگاه آشنایی با کتابخانه قابل توجه دانشجویانی که در کارگاه های قبل شرکت نکرده اند: آخرین دوره آشنایی با کتابخانه دانشگاه در روز دوشنبه ۶ اسفند […]
دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷

کارگاه آشنایی با کتابخانه

کارگاه آشنایی با کتابخانه   کتابخانه مرکزی دانشگاه “کارگاه آشنایی با کتابخانه دانشگاه” را برگزار می ­کند.   شرکت در کارگاه برای عضویت در کتابخانه الزامی […]