پایگاه های علمی دسترسی آزاد

پایگاه ­های دسترسی آزاد پایان ­نامه های جهان :

پوشش موضوعی

نام پایگاه

دسترسی به پایان­ نامه ­های ۵۹۳ دانشگاه از ۲۸ کشور اروپایی

DART-Europe E-theses Portal
دسترسی آنلاین به مجموعه پایان ­نامه­ های دانشگاه ­های کانادا
Theses Canada Portal
دسترسی آنلاین به پایان­ نامه ­های دانشگاه ­های آفریقا
Theses and Dissertations (University of Pretoria)
پایان­ نامه ­های دانشگاه Ohio
OhioLINK Electronic Thesis or Dissertation
پایان­ نامه­ های دانشگاه MIT
 MIT Theses
دسترسی به بیش از ۳ میلیون پایان ­نامه از دانشگاه­ های جهان
Open Access Theses and Dissertations

دانلود رایگان کتاب :

Pdf Search Engine
libgen
E-Books Directory
bookos
Project Gutenberg
Free Computer Books
Ebook lobby
Free Tech Books
Online Computer Books
Online Free Ebooks
Get Free Ebooks
doab

مجلات دسترسی آزاد :

DOAJ
Scientific Research