تسویه حساب

ماده ۶ آیین نامه – تسویه حسـاب

 

۶-۱-   دانشجویان موظفند در هنگام فارغ‌التحصیلی یا انتقال دائم به سایر دانشگاه ­ها و انصراف از تحصیل، با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

۶-۱-۱- کلیه فارغ‌التحصیلان دانشـگاه صنعتی همدان، موظفند به هنگام تسـویه حساب، یک نسـخه الکترونیکی از پایان­ نامه خود را شامل یک فایل word و یک فایل pdf بر روی یک CD به کتابخانه تحویل دهند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی ملزم به تحویل نسخه چاپی پایان­ نامه نیز می­باشند.

۶-۱-۲- تسویه‌حساب دانشجویان دانشگاه منوط به ارائه گواهی تسویه‌حساب از سایر کتابخانه‌های خارج از دانشگاه می‌باشد که دانشجو در طی دوران تحصیل در دانشگاه برای استفاده از آن­ها، از دانشگاه معرفی‌نامه دریافت نموده است.

تبصـره: دانشجویان ملزم هستند پایان‌نامه‌های خود را بر اساس دستورالعمل تدوین شده توسط کتابخانه مرکزی که بر روی وب­سایت کتابخانه موجود است، تدوین نمایند.

۶-۲-   دانشجویان مهمان دانشگاه صنعتی همدان موظفند به هنگام تسویه حساب، کلیه کتب امانتی خود را به کتابخانه مسترد و گواهی تسویه حساب اخذ نمایند.

۶-۳-  کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان (رسمی، قراردادی، پیمانی) موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، کلیه کتب امانتی خود را به کتابخانه مسترد و تسویه حساب نمایند.

۶-۴-  کلیه اعضاء مراکز طرف قرارداد با کتابخانه دانشگاه صنعتی همدان، در صورت عدم تمدید قرارداد، جهت تسویه‌حساب موظف اند کلیه کتب امانتی خود را به کتابخانه دانشگاه مسترد نموده و تسویه حساب نمایند.

تبصره: در هنگام تسویه‌حساب دائم، بازگرداندن کارت عضویت کتابخانه الزامی است.