تعداد بازدید: 2538

اطلاعیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شناسه: 1929101
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم

تمامی اعضای کتابخانه (دانشجو، کارمند و اعضای هیات علمی) می توانند لیست کتب درخواستی خود را جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا پایان فروردین ماه برای کتابخانه، به یکی از روش های زیر ارسال نمایند.

  1. آدرس پست الکترونیکی کتابخانه به نشانی  Hut.libraray@gmail.com
  2. مراجعه حضوری و تکمیل لیست کتب درخواستی از بخش امانت
  3. تماس با واحد بخش امانت به شماره 38411104-081

لازم به ذکر است سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از بیستم تا سی ام اردیبهشت ماه 1402 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)  برگزار می گردد

تعداد بازدید: 2538

اطلاعیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شناسه: 1929101
اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم

تمامی اعضای کتابخانه (دانشجو، کارمند و اعضای هیات علمی) می توانند لیست کتب درخواستی خود را جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا پایان فروردین ماه برای کتابخانه، به یکی از روش های زیر ارسال نمایند.

  1. آدرس پست الکترونیکی کتابخانه به نشانی  Hut.libraray@gmail.com
  2. مراجعه حضوری و تکمیل لیست کتب درخواستی از بخش امانت
  3. تماس با واحد بخش امانت به شماره 38411104-081

لازم به ذکر است سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از بیستم تا سی ام اردیبهشت ماه 1402 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره)  برگزار می گردد

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات