عضویت اعضای هیات علمی و کارمندان در کتابخانه

  • گروه آموزشی ( اعضای هیئت علمی ) - واحد سازمانی ( کارمندان )
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.

برای رزرو و تمدید کتاب، می توانید از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور خود استفاده نمایید.