parallax background

parallax background

تازه ها و اخبار

 

شما می توانید آخرین اخبار مربوط به کتابخانه دانشگاه و همچنین آخرین رویداد های مربوطه را در این پایگاه اینترنتی دنبال نمایید.

 
یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶

زمان برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه

به اطلاع می رساند، کارگاه آشنایی با کتابخانه دانشگاه، روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۹۶ ، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰ در سایت طبقه پنجم […]
دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع موفقیت

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع موفقیت قابل توجه دانشجویان محترم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان “دوازده ستون موفقیت”  از طرف […]
سه شنبه ۹ آبان ۹۶

کارگاه آشنایی با کتابخانه دانشگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی، شامل آشنایی با نرم افزار کتابخانه، آشنایی با منابع […]
parallax background

تازه ها و اخبار

یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶

زمان برگزاری کارگاه آشنایی با کتابخانه

به اطلاع می رساند، کارگاه آشنایی با کتابخانه دانشگاه، روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۹۶ ، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰ در سایت طبقه پنجم […]
دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع موفقیت

مسابقه بزرگ کتابخوانی با موضوع موفقیت قابل توجه دانشجویان محترم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، مسابقه بزرگ کتابخوانی با عنوان “دوازده ستون موفقیت”  از طرف […]
سه شنبه ۹ آبان ۹۶

کارگاه آشنایی با کتابخانه دانشگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی، شامل آشنایی با نرم افزار کتابخانه، آشنایی با منابع […]