قوانین و مقررات

۱- حضور خود شخص و ارائه کارت دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان برای دانشجویان و کارت عضویت کتابخانه برای سایر اعضا از شرایط الزامی امانت کتاب می­باشد.

۲- هر عضو فقط با کارت دانشجویی یا عضویت خود مجاز به امانت کتاب میباشد و امکان امانت کتاب با کارت فرد دیگر وجود ندارد.

۳- مدت مطالعه کتاب­ های مرجع در سالن مطالعه، تا پایان ساعت کاری واحد امانت در آن روز می ­باشد.

۴- در صورتی که امانت‌گیرنده در زمان تعیین‌ شده از سوی کتابخانه، کتاب یا کتاب­هایی را که امانت گرفته است مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.

۵- میزان جریمه تأخیر در بازگشت کتب امانی به ازای هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال می­باشد.

۶- جریمه دیرکرد در تحویل کتاب­هایی که به صورت «مطالعه در محل» در اختیار اعضا قرارمی­ گیرد، به ازای هر ساعت ۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

۷- در صورت تأخیر بیش از ۲ ماه، علاوه بر دریافت جریمه نقدی، فایل عضویت به مدت دو ماه بسته خواهد شد.

۸- در صورت تکرار تأخیر بیش از دو ماه، عضویت فرد باطل شده و برای عضویت مجدد ملزم به پرداخت حق عضویت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال می ­باشد.

۹- چنانچه امانت‌گیرنده کتاب را گم کند یا ناقص به کتابخانه تحویل دهد،‌ جبران خسارت وارده برعهده استفاده‌کننده خواهد بود. میزان خسارت توسط کتابخانه تعیین خواهد شد. جبران خسارت نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد.

۱۰- کتابخانه تا قبل از دریافت اصل کتاب گم­شده یا هزینه تعیین شده توسط کتابخانه، با امانت‌گیرنده تسویه حساب نخواهد کرد. بنابراین، ضروری است که فرد امانت گیرنده در اسرع وقت مسؤولین کتابخانه را از مفقودشدن کتاب مطلع سازد تا زمان لازم برای سفارش و تهیه کتاب مهیا باشد.

Comments are closed.