عضویت دانشجویان در سامانه غدیر


پس از تکمیل فرم عضویت، پیام کوتاه و ایمیل حاوی رایانامه و گذرواژه برای شما ارسال خواهد شد. با استفاده از رایانامه و گذرواژه دریافتی به سامانه غدیر وارد شده، اطلاعات را کامل نمایید.