پایگاه های علمی دسترسی آزاد

پایگاه ­های دسترسی آزاد پایان ­نامه های جهان

پوشش موضوعی

نام پایگاه

دسترسی به پایان­ نامه ­های ۵۹۳ دانشگاه از ۲۸ کشور اروپایی
DART-Europe E-theses Portal
دسترسی آنلاین به مجموعه پایان ­نامه­ های دانشگاه ­های کانادا
Theses Canada Portal
دسترسی آنلاین به پایان­ نامه ­های دانشگاه ­های آفریقا
Theses and Dissertations (University of Pretoria)
پایان­ نامه ­های دانشگاه Ohio
OhioLINK Electronic Thesis or Dissertation
پایان­ نامه­ های دانشگاه MIT
 MIT Theses
دسترسی به بیش از ۳ میلیون پایان ­نامه از دانشگاه­ های جهان
Open Access Theses and Dissertations

 

 

دانلود رایگان کتاب

Pdf Search Engine
libgen
E-Books Directory
bookos
Project Gutenberg
Free Computer Books
Ebook lobby
Free Tech Books
Online Computer Books
Online Free Ebooks
Get Free Ebooks
doab

 

 

مجلات دسترسی آزاد

DOAJ
Scientific Research

Comments are closed.