پایگاه های اطلاعاتی

دسترسی آنلاین به پایگاه های Scopus، Web of science، JCR، First Search و Proquest در سایت www.iranpaper.ir برقرار است.

همچنین دانلود مقاله از پایگاه های اطلاعاتی زیر از طریق لینک مقاله یا DOI آن امکانپذیر است. برای آشنایی با نحوه دانلود مقالات از سایت Iranpaper فایل راهنما را مطالعه نمایید.

این سامانه IP based بوده، تنها در داخل دانشگاه دسترس پذیر است.

*    اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از حساب کاربری خود می توانند در خارج از دانشگاه نیز به این پایگاه ها دسترسی داشته باشند. برای دریافت حساب کاربری، پس از تکمیل فرم عضویت، به سرپرست کتابخانه (خانم سهرابی) مراجعه نمایید.

 

Sciencedirect Springer Wiley IEEE
Taylor & Francis Online Sage Cambridge Oxford
Jstor Emerald Insight ACS RSC
IOP AIP ASME ASCE
AIAA Begell House Scientific.Net ACM
AMS SIAM Nature OSA
ICE Virtual Library World Scientific SPIE ingentaconnect
Thieme Connect Inderscience OnePetro CRCnetBASE
De Gruyter Maney Online McGraw-Hill eBooks ACI (concrete.org)
EurekaSelect (Bentham Science) IGI Global Techno Press SAE
Annual Reviews IET Digital Library BJPsych Liebert
BioOne

Comments are closed.