رزرو کتاب

 

اعضای کتابخانه تعداد کتب قابل رزرو
اعضای هیات علمی ۳
کارکنان دانشگاه ۲
دانشجویان دکتری ۳
کارشناسی ارشد ۳
کارشناسی ۲
دانشجویان ممتاز ۲
اعضای کتابخانه مراکز طرف قرارداد

 

چنانچه کتاب موردنیاز در امانت فرد دیگری باشد، متقاضی می‌تواند کتاب موردنظر را رزرو نماید.

امکان رزرو کتاب به صورت اینترنتی وجود دارد. برای آگاهی از نحوه رزرو اینترنتی،  راهنمای رزرو را مطالعه کنید.

متقاضی تا ۷۲ ساعت بعد از اعلام بازگشت کتاب رزرو شده توسط کتابخانه، می‌تواند اقدام به امانت کتاب نماید.

Comments are closed.