تمدید کتاب

 

اعضای کتابخانه تعداد کتب امانی مدت تمدید
اعضای هیات علمی ۶ ۲ ماه
کارکنان دانشگاه ۳ ۱ ماه
دانشجویان دکتری ۶ ۲ ماه
کارشناسی ارشد ۵ ۳ هفته
کارشناسی ۳ ۲ هفته
دانشجویان ممتاز ۶ ۲ هفته
اعضای کتابخانه مراکز طرف قرارداد ۳ ۲ هفته

 

برای تمدید کتاب­ها به صورت اینترنتی، اینجا کلیک کنید.

هر عضو می­تواند تا ۲ بار کتاب­های در دست امانت خود را به صورت اینترنتی تمدید نماید. جهت دریافت راهنمای تمدید کتاب اینجا کلیک کنید. در صورت نیاز به تمدید سند به دفعات بیشتر، با شماره ۳۸۴۱۱۱۰۴ تماس گرفته، یا به بخش امانت کتابخانه مراجعه نمایید.

تمدید امانت کتاب در صورتی امکان‌پذیر است که:

الف. کتاب توسط اعضای دیگر کتابخانه رزرو نشده باشد.

ب. متقاضی، تأخیر در کتب امانی نداشته باشد. در صورت تاخیر حتی یک روز، کتاب به هیچ عنوان تمدید نمی ­شود.

Comments are closed.