تسویه حساب

دانشجویان کارشناسی

 • تحویل نسخه word و pdf پایان نامه بر روی CD. لازم است نگارش پایان نامه بر اساس دستورالعمل نگارش پایان نامه های کارشناسی باشد و پایان نامه هایی که به غیر از فرمت مربوطه تدوین شده باشند، پذیرفته نخواهند شد.
 • عودت نمودن کلیه کتاب های در دست امانت
 • تسویه بدهی مربوط به جریمه تأخیر بازگشت کتاب

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد

 • ثبت نسخه نهایی پایان نامه در سامانه ثبت ایرانداک و ارائه رسید مربوطه
 • تحویل نسخه چاپی پایان نامه به همراه CD حاوی فایل word و pdf پایان نامه. لازم است که نگارش پایان نامه بر اساس دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد  بوده، نسخه چاپی و الکترونیکی دقیقاً بر هم منطبق باشند. در  صورتی که نگارش  پایان نامه با فرمتی غیر از دستورالعمل مذکور باشد،  کتابخانه از پذیرش پایان نامه و انجام تسویه حساب معذور می باشد.
 • عودت نمودن کلیه کتاب های در دست امانت
 • تسویه بدهی مربوط به جریمه تأخیر بازگشت کتاب
 • تسویه حساب با سامانه غدیر (دانشجویان عضو طرح)
 • تسویه حساب با سامانه مقالات لاتین (دانشجویان عضو)

 

 

تسویه حساب با سایر اعضا

 • عودت نمودن کلیه کتاب های در دست امانت
 • تسویه بدهی مربوط به جریمه تأخیر بازگشت کتاب

Comments are closed.