امانت کتاب

اعضای کتابخانه می­توانند طبق جدول زیر، از کتابخانه کتاب­ به امانت بگیرند.

اعضای کتابخانه تعداد کتب امانی مدت امانت تعداد کتاب­ها جهت مطالعه در محل
اعضای هیات علمی ۶ ۲ ماه ۲
کارکنان دانشگاه ۳ ۱ ماه ۲
دانشجویان دکتری ۶ ۲ ماه ۲
کارشناسی ارشد ۵ ۳هفته ۲
کارشناسی ۳ ۲هفته ۲
دانشجویان ممتاز ۶ ۲ هفته ۴
اعضای کتابخانه مراکز طرف قرارداد ۳ ۲ هفته ۲

 

*   حضور خود شخص و ارائه کارت دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان برای دانشجویان و کارت عضویت کتابخانه برای سایر اعضا از شرایط الزامی امانت کتاب می ­باشد.

*   مدت زمان مطالعه کتاب­ هایی که به صورت مطالعه در محل در اختیار اعضا قرار می­گیرد، تا پایان ساعت کاری واحد امانت در آن روز می ­باشد.

Comments are closed.